De certifcaten van CTS Techniek

Kwaliteit is voor CTS de belangrijkste drijfveer. Niet alleen selecteren we onze vakmensen hierop en proberen we steeds beter te worden in ons vak, maar willen we ook onze processen voortdurend optimaliseren. 

ABU-lid

CTS voert het ABU-keurmerk, dé branchevereniging voor uitzendbureaus in Nederland. Uitzendbureaus die lid zijn van de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels en het correct afdragen van belasting en sociale premies. Voor onze opdrachtgevers én werknemers is dit van essentieel belang; u bent verzekerd van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

SNA-keurmerk / NEN 4400-1

CTS is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit arbeid. Deze verplichtingen bestaan uit de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Andere verplichtingen zijn het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. CTS Interim Professionals B.V. is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Download verklaring registratie CTS 

VCU-gecertificeerd

CTS is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De norm is voortgekomen uit de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). De VCU-norm garandeert een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd vorm kan geven aan haar arbo-beleid dan wel veiligheidsbeheersysteem. Centraal bij de VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Meer weten over ons veiligheidsbeleid? Lees dan onze brochure over Veilig Werken

Download certificaat CTS

 VCU DNV GL