De belangrijkste arbeidsvoorwaarden samengevat

Werken via CTS betekent dat alle afspraken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Je bent zeker van een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle aanvullende voorwaarden stemmen we verder gezamenlijk af met de betreffende opdrachtgever waar je gaat werken.

Opleidingen

Bij CTS vinden we het allereerst belangrijk dat je je werk veilig kunt doen. Heb je voor je werk een VCA-diploma nodig en heb je deze nog niet in je bezit, dan verzorgen we dit. Ook andere opleidingen zoals asbest-trainingen (bijv. DAV1, DAV2, DTA)  kun je via CTS volgen. Blijkt dat het voor de uitoefening van je functie nodig is dat je aanvullende certificaten in je bezit hebt, dan regelen we dit in overleg met de opdrachtgever.

Vakantiegeld en vakantiedagen

De vakantietoeslag bedraagt jaarlijks 8% van het bruto salaris. Dit vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald of bij einde dienstverband. Het aantal vakantiedagen zal steeds in onderling overleg worden bepaald (mede afhankelijk van het bedrijf waar je gaat werken). E.e.a. vullen we eventueel aan met ADV-dagen waar van toepassing.

Feestdagen

Uiteraard worden alle reguliere Nederlandse feestdagen door CTS doorbetaald. Dit zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, (Bevrijdingsdag), Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Pensioen

Medewerkers die aan de voorwaarden voldoen nemen deel aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten(StiPP). Deze premieregeling wordt uitgevoerd door PVF Achmea. Afhankelijk van de bedrijfstak waarin je werkzaam bent kun je bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor het pensioenfonds voor de bouw of schilders, respectievelijk bpf Bouw en bpf Schilders.