Working Class Heroes

Opdrachten via CTS

Als ZZP-er zoek je naar continuïteit in je opdrachten. CTS biedt de gewenste aansluiting tussen verschillende projecten. Door ons uitgebreide netwerk goed in te zetten hebben we altijd de juiste opdrachten voor je.

Aan de slag als ZZP-er

In 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Dit heeft veel veranderingen tot gevolg voor zowel zzp-ers, onze opdrachtgevers en ook voor ons als intermediair. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden over de werking van deze nieuwe wet. CTS volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet het als haar taak onze zzp-ers en opdrachtgevers zo goed mogelijk te informeren. Kort samengevat: de bekende VAR is afgeschaft, waarbij vanaf nu per arbeidsverhouding moet worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Om onduidelijkheden hierover tussen alle partijen te voorkomen werken we met nieuwe, door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Handhaving van de nieuwe wet is voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2020.

De kracht van CTS voor ZZP-ers

- Correcte betaling (binnen 5 werkdagen)
- Uitgebreid netwerk in de techniek
- Passende opdrachten
- Afspraak is afspraak
- Vaste contactpersoon